Βράβευση στην κατηγορία Public Management 2014 του Διεθνούς Συνεδρίου Disrupt StartUp

Οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δραστηριοτήτων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

Τον Μάρτιο του 2013 ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβα τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση τριών πρώην ανεξάρτητων Οργανισμών. Δύο ανώνυμων εταιριών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, καθώς και ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Read More