Δελτίο τύπου για την ακρίβεια

Ακρίβεια – Υπάρχουν ευθύνες

Η κατάσταση με την ακρίβεια δεν πάει άλλο. Η ανικανότητα της κυβέρνησης να την καταπολεμήσει έχει δημιουργήσει σε όλους μας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται με συνεδριάσεις, με εξορκισμούς, ευχές και συστάσεις στους πολίτες για υπομονή. Επιπλέον τα 41 μέτρα κατά της ακρίβειας που εξήγγειλε εδώ και μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν αποδίδουν και τώρα εξαγγέλλονται νέα.
Read More

Δήλωση για το σκάνδαλο του ηλιέλαιου

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΗΛΙΕΛΑΙΩΝ
Η κυβέρνηση έχει ευθύνη

Δυστυχώς, πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις ότι οι διαστάσεις της εισαγωγής του επικίνδυνου ηλιελαίου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι νομίζαμε.
Μέχρι τώρα, ο υπουργός και ο υφυπουργός ανάπτυξης μας διαβεβαίωναν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν καθυστέρησαν.
Χτες (20/5/2008), οδηγήθηκε σε παραίτηση ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Η παραίτηση αποτελεί ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης να προστατεύσει τον πολίτη και τη δημόσια υγεία.

Read More

Ομιλία στη Νομαρχιακή ολομέλεια ΠΑΣΟΚ Ημαθίας ενόψει των εκλογών για τα αποκεντρωμένα όργανα.

Βέροια – 12/5/2008

Η σημερινή διαδικασία δεν είναι ακόμη μια διαδικασία ίδια με τις άλλες. Είναι μια ευκαιρία αυτοκριτικής και ελέγχου των πεπραγμένων μας, μια ευκαιρία να δούμε τι πήγε καλά και τι λάθος. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια διαδικασία που πρέπει με δύναμη, με φαντασία, με ζωντάνια και με αισιοδοξία να την αντιμετωπίσουμε γιατί σε λίγες μέρες κάτι καινούργιο θα υπάρχει, μια νέα αρχή θα γίνει.

Η επερχόμενη οργανωτική ανασυγκρότηση δεν πρέπει να αποδειχθεί μία χαμένη ευκαιρία. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να στηρίζουμε και όλες μας τις ελπίδες σε αυτήν.
Read More

Εθνικό Σύμφωνο με τη Νέα Γενιά

Εθνικό Σύμφωνο με τη Νέα Γενιά
Απασχόληση – Εκπαίδευση – Συμμετοχή

Εισήγηση του Άγγελου Τόλκα στο Διάλογο για την πολιτική για τη Νέα Γενιά

Η νέα γενιά πρέπει και μπορεί να γίνει ο φορέας αλλαγής της Ελλάδας και πάλης με το κατεστημένο και τη συντήρηση στην οποία βυθίζεται η χώρα.

Πρέπει να απαντήσουμε με ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για τη νέα γενιά της χώρας.

Τώρα όσο ποτέ είναι ανάγκη να μιλήσουμε για Εθνικό Σύμφωνο με τη Νέα Γενιά, να δεσμευτούμε για πολιτικές, να προχωρήσουμε στη δημιουργία Υπουργείου νέας γενιάς με οριζόντιες πολιτικές.

Οι προσπάθειές μας πρέπει να συντονιστούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες ανάγκες:

 • Η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι νέοι σήμερα, εξαιτίας των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών της σύγχρονης κοινωνίας, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα.
 • Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των νέων όσο και μεταξύ των γενεών σε μια κοινωνία που γηράσκει, σε μια χώρα που το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι έντονο.
 • Η ενίσχυση των νέων με περισσότερα εφόδια μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κατάρτισης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της νέας εποχής.
 • Η μεγαλύτερη συνοχή σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τους νέους.
 • Η μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην πολιτική ζωή.
 • Η καλύτερη πληροφόρηση των νέων, η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή, η ανάπτυξη εθελοντικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η καλύτερη γνώση και κατανόηση της νεολαίας και των αναγκών της.

Πρότασή μας πρέπει να είναι η κατάρτιση, η κατάθεση και αναγνώριση ενός Εθνικού Συμφώνου με τη Νέα Γενιά

 

Τα Σύγχρονα θέματα, οι Πυλώνες Δράσης μας

Η ενσωμάτωση των νέων στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης δεδομένου ότι οι νέοι αποτελούν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό και συνιστούν τη μελλοντική πηγή ερευνητικών ικανοτήτων, καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος. Αλλά επίσης οι νέοι είναι αυτοί που δικαιούνται να διαμορφώνουν τις εξελίξεις, τις εξελίξεις που θα κληθούν να διαχειριστούν αλλά και να προκαθορίσουν.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πολυμορφία και το διαρκώς διογκούμενο μέγεθος των θεμάτων νέας γενιάς, μέγεθος ποιοτικό και ποσοτικό. Τα σύγχρονα προβλήματα της νέας γενιάς πρέπει όμως να τα κατατάξουμε συστηματικά σε μεγάλες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα αποτελέσουν τον θεματικό χώρο ενασχόλησής μας, το αντικείμενο μελέτης, δραστηριοποίησης και σύνταξης προτάσεων για τη λύση τους.

Καθιερώνουμε λοιπόν τους Πυλώνες Δράσεις του Εθνικού Συμφώνου με σκοπό να συνδυαστούν οι στόχοι, οι πολιτικές μας αρχές και οι διάφορες δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα προσανατολίσουμε τη δράση και την πολιτική μας.

Οι κύριοι Πυλώνες Δράσης είναι οι εξής τρεις :

1. Απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση των νέων

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα της απασχόλησης των νέων, απαλλαγμένοι από αγκυλώσεις του παρελθόντος, βλέποντας μπροστά, θέτοντας τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Μείωση της ανεργίας των νέων η οποία σήμερα είναι σχεδόν διπλάσια από το γενικό ποσοστό μέσα στην Ευρώπη.
 • Φροντίδα και θεσμική θωράκιση των νέων που απασχολούνται κάτω από συνθήκες των νέων μορφών εργασίας και κατάχρησης του διευθυντικού δικαιώματος (πχ. εργαζόμενοι σε super markets, bars, cafe, πολυεθνικές εταιρίες εμπορίου ή υπηρεσιών)
 • Διαμόρφωση νέων τρόπων πρόσβασης στην εργασία.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων δράσης για την παροχή βοήθειας, καθοδήγησης και κατάρτισης κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας αλλά και κατά το στάδιο ανεργίας.
 • Λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, την ανεργία και την αμοιβή.
 • Εφαρμογή ειδικών μέτρων για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες (μειονεκτούσες ομάδες νέων, όπως νέοι με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, κτλ).
 • Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες της αγοράς.
 • Βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, και
 • Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας περισσότερο φιλικών προς τους νέους και την οικογένεια, όπως τηλε-εργασία, μειωμένο ωράριο, γονική άδεια, άδεια μητρότητας, κτλ.


2. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Κινητικότητα

Η παιδεία μας, η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει τη νέα πραγματικότητα. Με σεβασμό στην πολιτισμική μας κληρονομιά και ιδιαιτερότητα, οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις αρχές και τους στόχους της ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο που αφήνει τον οποιοδήποτε νέο μακριά από τη συμμετοχή του στη γνώση.

Είναι αλήθεια πως το πρόσταγμα για δημόσια δωρεάν παιδεία, που το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε και υιοθέτησε σε κάθε εκπαιδευτική του πολιτική έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται λόγω των νέων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Το πρόσταγμα της δημόσιας δωρεάν παιδείας υπηρέτησε – και πολύ ορθά συνέβη – τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζονταν σε συγκεκριμένους ιστορικοκοινωνικούς λόγους.

Ασφαλώς και ως σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα οφείλουμε διαχρονικά να εξασφαλίζουμε το δικαίωμα κάθε πολίτη, κάθε νέου να συμμετέχει στην παιδεία, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις, να συμμετέχει στην ζωή.

Ασφαλώς και οφείλουμε συνέχεια ως Πολιτεία να διαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ευκολότερη πρόσβαση των νέων σε αυτά τα αγαθά είτε μέσα από υλικοτεχνική υποδομή είτε μέσα από θεσμικές προβλέψεις.

Το σύγχρονο πρόσταγμα όμως είναι πολύ πιο απαιτητικό από το προηγούμενό του. Δύο είναι οι ρίζες τόσο της σύγχρονης κοινωνίας όσο και της νέας οικονομίας. Η πληροφορία και η πρόσβαση σε αυτήν. Το μεγάλο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως νέα γενιά είναι η δυσκολία πρόσβασης στην πληροφορία και η διαχείρισή της.

Διαμορφώνεται έτσι το σύγχρονο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την αναδιανομή της γνώσης μέσα από την οποία πλέον διέρχεται η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη και των δύο παραπάνω προσταγμάτων.

Η Χώρα μας χρειάζεται να επεκτείνει και να βελτιώσει τις επενδύσεις της στο ανθρώπινο δυναμικό προσαρμόζοντας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Να θέσει τις βάσεις για να καταστεί η παιδεία προμετωπίδα ανάπτυξης της Χώρας, μέσα από το σεβασμό του ανθρώπου, του πολίτη, με ανοιχτές διαδικασίες που αποκλειστικό σκοπό θα έχουν το συμφέρον των νέων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται:

 • Μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
 • Άρση των εμποδίων και διεύρυνση της πρόσβασης στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων της μαθητείας και της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα.
 • Δημιουργία και εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού – από τους κοινωνικούς εταίρους -πλαισίου για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και ειδικοτήτων.
 • Αναγνώριση της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και επιπλέον αναγνώριση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και του εθελοντισμού.
 • Αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στις θετικές επιστήμες, τις επιστήμες πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς και μείωση της δυσαναλογίας μεταξύ των φύλων στις επιστήμες αυτές.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων των νέων στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική, απαραίτητη προϋπόθεση για τους νέους που συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώσης σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της κινητικότητας.
 • Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
 • Βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες και κάθε άλλη πηγή γνώσης και πληροφορίας.
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους νέους δωρεάν ή με επιδότηση από την πολιτεία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ με τις βέλτιστες δυνατές ταχύτητες.
 • Άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των νέων που μετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ή επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

 

3. Σύγχρονη και αποτελεσματική κοινωνική / πολιτική παρέμβαση

 • Υποχρεωτικά ένας αντιδήμαρχος σε κάθε δήμο κάτω των 35 ετών (ισχύει στη Ρουμανία!!!)
 • Ψήφος στα 16.
 • Ουσιαστική λειτουργία και ρόλος στα Τοπικά Συμβούλια Νέων
 • Οι νέοι στο προσκήνιο της πολιτικής και των αποφάσεων με τη σύμπραξη των πολιτικών κομμάτων
 • Δικαίωμα στην ελευθερία και σεβασμός στην διαφορετικότητα. Τα ιδεολογικά μας μέτωπα σταματούν τη συντήρηση που βάζει φραγμούς την ελληνική κοινωνία.
 • Ο κάθε νέος ελεύθερα αυτοκαθορίζεται, ελεύθερα διαμορφώνει τη σκέψη και τη συνείδησή του.
 • Διαρκής μάχη με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
 • Κάθε παιδί που γεννιέται στην πατρίδα μας είναι Έλληνας πολίτης
 • Σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Δελτίο Τύπου για το Νομαρχιακό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το Ν.Σ. της 19/3/2008

 

Όλες αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, η Ελλάδα απεργεί και διαδηλώνει. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αγωνιούν, ανησυχούν, φοβούνται για το εισόδημά τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1. Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας, στις ασφαλιστικές εισφορές, στο ύψος της σύνταξης.

2. Χρηματοδότηση των Ταμείων από το κράτος και αποπληρωμή των οφειλομένων.

3. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της κακοδιαχείρισης και τη μαύρης, ανασφάλιστης εργασία.

4. Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης

 

Ως Νομαρχιακό Συμβούλιο

– Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων.

– Διεκδικούμε τη δίκαιη και βιώσιμη ρύθμιση του ασφαλιστικού που θα εξασφαλίζει την κοινωνική αλληλεγγύη

– Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου

 

Το παρόν να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να αποσταλεί στη Βουλή των Ελλήνων και τα αρμόδια Υπουργεία.

Ομιλία στο 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

χαιρετίζουμε το σημαντικότατο 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ένα Συνέδριο, που κυριαρχούν οι όροι «ανασυγκρότησης»,«αναγέννησης», «επανίδρυσης». Αλλά πρώτα απ” όλα οφείλουμε να μιλήσουμε για ένα Συνέδριο και πολύ περισσότερο να προχωρήσουμε σε ένα Συνέδριο ρήξεων. Αυτό χρειαζόμαστε. Να προκαλέσουμε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία.

Read More

Παρέμβαση για την δημιουργία Ανώνυμης Νομαρχιακής Εταιρίας Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Νομού Ημαθίας

Νομαρχιακό Συμβούλιο, 20/2/2008

 

Κατανοώ την ανάγκη να υπάρξει ευελιξία στην διεκδίκηση κονδυλίων και την αξιοποίησή του γρήγορα και αποδοτικά, όπως ανέφερε ο κ. Νομάρχης.

 

Γνωρίζουμε επίσης ότι με τις αυστηρές δημόσιες δομές η ευελιξία και η κινητικότητα είναι δύσκολο να επιτευχθούν.

 

Όπως επίσης αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία του Τουρισμού για την περιοχή μας αλλά και την ανάγκη εξειδικευμένου, τεχνοκρατικού φορέα ως προς κάτι τέτοιο.

 

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν εξασφαλίζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά από μια Α.Ε. που θα αποτελείται, κατά δήλωσή σας, από Νομαρχιακούς Συμβούλους.

 

Αλήθεια, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας μιας ΑΕ δεν το εξετάζουμε? Είναι περίπου 40.000€, δηλαδή ένα σεβαστό χρηματικό ποσό που δεν μπορούμε να το ξοδεύουμε απλά χωρίς ιδιαίτερη βάσανο…

 

Μια τέτοια ΑΕ θα έχει – απ’ ότι καταλαβαίνουμε – σκοπό να καταλήξει σε ένα master plan τουρισμού και να ασχοληθεί κυρίως με το τουριστικό marketing και management του νομού.

 

Αντί λοιπόν αυτού, για να αποφύγουμε σπατάλες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη και εξειδικευμένη δομή – μέσα σε έναν φορέα που έχει ήδη δοκιμαστεί – και για να κερδίσουμε χρόνο, ΠΡΟΤΕΙΝΩ να δημιουργηθεί χωριστό Γραφείο τουριστικού marketing μέσα στη δομή της ΑΝ.ΗΜΑ. που θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο τεχνοκρατικό προσωπικό, με λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια και ταυτόχρονη τροποποίηση του καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ. για εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Εισήγηση σε Εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Νέας Γενιάς

Εισήγηση Άγγελου Τόλκα σε Εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Νέας Γενιάς με τίτλο:

«Τοπικές, Εθνικές και Διεθνείς Δομές Νεολαίας»,

στο Ζάππειο Μέγαρο, 2/2/2008.

Ο χώρος της Νέας Γενιάς στη χώρα μας βρισκόταν πάντα στην πρωτοπορία των διεκδικήσεων αλλά και των εξελίξεων και αλλαγών. Σχετικά με το σημερινό μας θέμα, επιτρέψτε μου να δώσω βάρος κυρίως στις εθνικές δομές Νεολαίας.

Read More

Τοποθέτηση σε σύσκεψη με τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτη Τζίμα

Κύριε Υπουργέ,

 

Ως Δήμαρχος Δράμας καθιερώσατε και σήμερα ως υπουργός στηρίζεται μια αξιόλογη πρωτοβουλία στην πόλη της Δράμας, την Ονειρούπολη. Σήμερα σας καλωσορίζουμε στην ανεργούπολη.

 

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το ΥΜΑΘ (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης) έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και ο βασικός του ρόλος δυστυχώς περιορίζεται στην άσκηση πολιτικής πίεσης προς την Αθήνα για θέματα Βορείου Ελλάδας.

 

Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα παρατηρείται μια απομάκρυνση από την πολιτική επιλογή των μεταρρυθμίσεων, μια καθυστέρηση έργων και μια ασάφεια ως προς την ανάγκη αποκέντρωσης.

 

Δεν βλέπουμε πρωτοβουλίες για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση.

 

Προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία και όλες τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, στηριγμένο πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Αλλά και με σύγχρονες, ανταγωνιστικές μεγάλες υποδομές. Γιατί δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στην ανάπτυξη της Ημαθίας χωρίς ένα ισχυρό, εξωστρεφές δημόσιο Λιμάνι στη Θεσσαλονίκη ή μια ισχυρή διασύνδεση της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από το Αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμούς τουριστικούς ή εμπορικούς.

 

Το ΥΜΑΘ οφείλει καταρχήν να αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα:

Να διοργανωθούν σε όλους τους νομούς αναπτυξιακά συνέδρια. Έχει γίνει στη Δράμα και προέκυψε ένα ογκώδες πόρισμα, πολύ θετικό για την πορεία του νομού. Το ίδιο διεκδικούμε και για την Ημαθία και η παράταξή μας το έχει θέσει σε όλους τους τόνους.

Να εξεταστεί και να αποτυπωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε περιοχής και ανάλογα με αυτόν να στρέψουμε τις προσπάθειές μας σε αναπτυξιακές επιλογές.

Να καταθέσει η κυβέρνηση τις προτάσεις της για το Νέο Καποδίστρια και τις συνενώσεις δήμων. Οι μεγάλοι δήμοι δεν πρέπει απλά να «καπελώσουν» τους μικρούς αλλά οι συνενώσεις να γίνουν με αναπτυξιακά σχέδια πάνω στις ανάγκες και τις δυνατότητες των νέων δήμων που θα προκύψουν.

Να θεσπιστούν διαδικασίες μόνιμης διαβούλευσης μεταξύ Νομαρχιών και ΥΜΑΘ για τα αναπτυξιακά ζητήματα κάθε νομού αλλά και διαδικασίες ελέγχου της πορείας υλοποίησης των έργων και προτάσεων

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που αφορούν την Ημαθία

Προαστιακός σιδηρόδρομος ποιοτικός και γρήγορος που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με Πλατύ, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα αλλά και το Νομό Πέλλας.

Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του δρόμου Κουλούρας – Σκύδρας.

Ανάπτυξη του αεροδρομίου στην περιοχή της Αλεξάνδρειας όχι μόνο ως εμπορικού αλλά και ως πολιτικού με δυνατότητα χρήσης από αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους λόγω εγγύτητας στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Υλοποίηση εξαγγελιών της Επιτροπής Μέτρων Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη της Ημαθίας και ειδικότερα της Νάουσας

Αποκέντρωση πανεπιστημιακών τμημάτων του ΑΠΘ και του Πα.Μακ από τη Θεσσαλονίκη προς Βέροια και Νάουσα.

Επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ημαθίας.

Ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Το Βέρμιο είναι από τα λίγα δάση που δεν έχουν καεί αν και το περασμένο καλοκαίρι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ανάγκη να επανδρωθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας που βρίσκεται με το λιγότερο προσωπικό που είχε ποτέ.

Ολοκλήρωση του Δικαστικού Μεγάρου Ημαθίας.

 

 

Τα παραπάνω είναι λίγα από όσα χρειάζονται να γίνουν σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας και Ημαθίας ειδικότερα. Θα περιοριστώ σε αυτά ενώ θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες για όσα χρειάζονται και για την οικονομική και αναπτυξιακή ανάκαμψη του νομού.

 

Θεωρώ όμως ότι πρέπει να αξιολογήσουμε δύο, τρία, πέντε βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και να αφιερώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας σε αυτές. παράλληλα βέβαια με την φροντίδα μας για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη.

 

Σας ευχαριστώ,

Τοποθέτηση για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου της Ημαθίας

Βασικά σημεία από την τοποθέτηση Άγγελου Τόλκα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου της Ημαθίας.

 

Νομαρχιακό Συμβούλιο, 12/12/2007.

Οφείλουμε, ως Νομαρχιακό Συμβούλιο, ως πολιτικό όργανο του Νομού, και ειδικά η Διοίκηση, να καταθέσουμε την πολιτική βούλησή μας και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του νομού.

Συζητούμε σήμερα για την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Ημαθίας την οποία όμως οφείλουμε να την δούμε μέσα από τη συνολική τουριστική ανάπτυξη του νομού. Και βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ύπαρξη των βασικών υποδομώνπου πρέπει είτε να διεκδικήσουμε από κοινού και με άλλους νομούς είτε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησής τους : αυτοκινητόδρομοι που θα συνδέουν το νομό με την Εγνατία – αναφέρομαι κυρίως στον κάθετο άξονα Κουλούρα – Σκύδρα αλλά και γενικότερα σε δρόμους που προσφέρουν εύκολη, ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σημεία και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Προαστιακός σιδηρόδρομος ποιοτικός και σύγχρονος που θα συνδέει τις πόλεις του νομού με τη Θεσσαλονίκη και θα βοηθήσει στην ενίσχυση του τουρισμού. Αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Αλεξάνδρειας με σκοπούς όχι μόνο εμπορικούς αλλά και λειτουργία του ως πολιτικού αεροδρομίου κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών μικρότερων αεροδρομίων κοντά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και χρήση του από αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους.

Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους γειτονικούς νομούς. Να παρέχουμε και να έχουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Να σκεφτούμε με όρους αγοράς που ταχύτατα μεταλλάσσεται και όπου εμείς πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία. Σε αυτό καταρχήν μπορεί να βοηθήσει σημαντικά η διοργάνωση ενός Νομαρχιακού Συνεδρίου ορεινού κι εναλλακτικού τουρισμού. Να καταγράψουμε τις δυνατότητες, να βάλουμε κοινούς στόχους και να καθοδηγήσουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση προς αυτά που θα συναποφασίσουμε και θα τα έχουμε ως οδηγό ανάπτυξης. Ένα συνέδριο όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς της Ημαθίας αλλά και τεχνοκράτες που θα μπορέσουν να μας δώσουν εξειδικευμένες πληροφορίες και γνώσεις γύρω από την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Ημαθίας ώστε να καταλήξουμε σε ένα master plan για τον ορεινό τουρισμό. Βέβαια, χρήσιμο θα ήταν όλη αυτή η διαδικασία να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες του νομού ώστε ο καθένας να προσφέρει τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του.

Ταυτόχρονα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα βασίζεται στην ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε περιοχήςκαι στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Να αποκτήσει κάθε περιοχή την δική της ταυτότητα, να βρούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να την κάνουν να ξεχωρίζει και να προσφέρει παραστάσεις που ο τουρίστας δεν μπορεί να δοκιμάσει σε άλλες περιοχές. Και βέβαια αυτό να γίνεται όχι μόνο 3 μήνες το χρόνο αλλά να παρατείνουμε την τουριστική περίοδο των περιοχών του ορεινού όγκου και να εντείνουμε τις δραστηριότητες που μπορούν να ασκηθούν.

Ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Ημαθίας όμως μπορεί να υπάρξει μόνο εάν υπάρχει και πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος.Ιδιαίτερα επίκαιρο γίνεται σήμερα το ζήτημα λόγω της κλιματικής αλλαγής και της οικολογικής καταστροφής. Αλλά και είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο πρέπει να το δούμε δημιουργικά κι όχι μοιρολατρικά, ώστε να το εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, με σεβασμό όμως ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Οι κλιματικές αλλαγές των ημερών μας θα οδηγήσουν όλο και περισσότερους πολίτες – και ιδιαίτερα πολίτες υψηλότερων εισοδημάτων – στην αναζήτηση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου. Επομένως, δεν είναι μακριά η περίπτωση πολίτες από τη Θεσσαλονίκη να αναζητούν τόπους κατοικίας που τους παρέχουν υγιεινότερο, καθαρότερο, πιο ξεκούραστο περιβάλλον. Δηλαδή χαρακτηριστικά, που με την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, μπορεί να τα προσφέρει ο ορεινός όγκος του νομού μας.

Επιπρόσθετα, να αναπτύξουμε και τον Συνεδριακό Τουρισμό.Είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη όπου υπάρχουν φορείς, υπηρεσίες και εταιρίες που διοργανώνουν πολύ μεγάλο αριθμό συνεδρίων και φεστιβάλ. Η Βέροια και η Νάουσα σε συνδυασμό έχουν τις υποδομές να φιλοξενήσουν Συνέδρια και να γνωρίσουν έτσι και οι επισκέπτες τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να διεκδικήσουμε ακόμη να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, που έχουν ιδιαίτερο ρόλο και βαρύτητα στον Συνεδριακό τουρισμό κι όχι μόνο. Να ξέρει ο επισκέπτης ότι στην Ημαθία θα γευθεί ποιοτικά, υγιεινά και εγγυημένα τρόφιμα.

Κλείνοντας, να τονίσω τη σημασία της διαφήμισης και κυρίως της τηλεοπτικής προβολής για την προώθηση όλων των παραπάνω.

Σας ευχαριστώ.