Τοποθέτηση Ά. Τόλκα στην αρμόδια επιτροπή «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

 

Η τοποθέτηση του Βουλευτή Ημαθίας Ά. Τόλκα στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, την Πέμπτη 5-5-2011 με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

Στις τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τον τρόπο που η αντιπολίτευση αντιμετώπισε το νομοσχέδιο, να δούμε τις ενστάσεις τους, τα επιχειρήματα αλλά και τις αλλαγές στην τοποθέτηση κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακούστηκαν τα συνηθισμένα περί πρόχειρου νομοσχεδίου, για ευχολόγιο, για αόριστο νομοσχέδιο. Πολύ περισσότερο από το νομοσχέδιο επικρίθηκε η παρουσία των Υπουργών στα ΜΜΕ και η επεξήγηση όλων των νομοσχεδίων και του έργου μέχρι σήμερα και αυτό που δόθηκε ήταν αμφίσημα μηνύματα από τη Νέα Δημοκρατία για την αντιμετώπιση του 40ωρου. Από τη μια μεριά προσπάθησαν να εξισορροπήσουν, απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους, χαϊδεύοντας αυτιά και από την άλλη απέναντι στην αγωνία αλλά και την απαίτηση της κοινωνίας για πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους -πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πολιτική, από τους πολιτικούς και από αυτούς που ενσαρκώνουν όμως την πολιτεία, τους δημοσίους υπαλλήλους- απέναντι σε μια απαίτηση της κοινωνίας μας για περισσότερη προσπάθεια σ΄αυτούς τους δύσκολους χρόνους.

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα δεν λέει απλά ότι θα φέρουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο δημόσιο ή ότι θα ξεκινήσουμε να τους χρησιμοποιούμε, κάτι που έχει γίνει εδώ και καιρό. Είναι πολύ πιο σημαντικό και καίριο. Η κοινωνία, η οικονομία και η πραγματικότητα έχει προχωρήσει πολύ πιο μπροστά. Σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο ερχόμαστε να κατοχυρώσουμε κάτι το οποίο έχει θέσει κατ΄αρχήν το Σύνταγμα του 2001 με το άρθρο 5Α, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2005 με τη στρατηγική Ι 2010, η οποία αφέθηκε πάρα πολύ πίσω.

Αξίζει να τονίσουμε ακόμη περισσότερο το άρθρο 5 Α, το οποίο κατοχυρώνει και διεκδικεί δύο πράγματα: Το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας και την υποχρέωση του κράτους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης. Διευκόλυνση της πρόσβασης όχι μόνο με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα, αλλά διευκόλυνση της ψηφιακής πρόσβασης που πραγματικά κατοχυρώνουμε σήμερα.

Είναι ένα νομοσχέδιο πλατφόρμα, ένα νομοσχέδιο που έρχεται να εξηγήσει, το θεσμικό, το νομικό και το συνταγματικό πλαίσιο και να κατοχυρώσει αυτό που όλοι λέμε αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν το έχει κάνει πράξη, την κοινωνία της πληροφορίας.

Επίσης, αυτό που όλοι λέμε είναι ότι οι δύο μεγάλοι ασθενείς της χώρας μας είναι από τη μια η οικονομία και η παραγωγική διαδικασία και από την άλλη το δημόσιο, το κράτος. Αυτό λοιπόν σήμερα το αλλάζουμε. Και το αλλάζουμε και με προηγούμενες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αξίζει να τις αναφέρουμε. Είναι η Ηλεκτρονική Διαβούλευση, είναι η Διαύγεια, είναι το open gov – με όσα προβλήματα είχε, αλλά έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται- είναι το Ανοικτό Λογισμικό το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει πολλά Υπουργεία, αποφεύγοντας πολύ περισσότερα έξοδα -και έχω πρόχειρο το παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας- από λογισμικά που μέχρι σήμερα αγοράζαμε, είναι οι Ηλεκτρονικές Πύλες των Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουμε εξελίξει και προχωρήσει και πλέον υπάρχει άλλη διάδραση και συνεργασία με τους πολίτες.

Με το σημερινό νομοσχέδιο εξασφαλίζουμε κατ΄αρχήν να παρέχονται πιο αποτελεσματικές, καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στους πολίτες, αυτό το οποίο φοβούνται πολλοί. Γιατί το νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρο και βάζει το σωστό πλαίσιο – ακόμη και τεχνοκρατικό- αντιμετώπισης των θεμάτων.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζαμε όλοι το πρόβλημα της διαφθοράς ή της γραφειοκρατίας στο δημόσιο σε σημείο που να φθάνουμε να λέμε ότι θα πρέπει να βγάλουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, τον ανθρώπινο παράγοντα από τη δημόσια διοίκηση. Σήμερα η τεχνολογία μας λύνει τα χέρια και σήμερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στηρίζει όλες τις προσπάθειες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα κακώς κείμενα που όλοι στιγματίζουμε.

Το νομοσχέδιο αυτό συμβάλλει στο να καταστεί ο δημόσιος τομέας πιο ανοικτός και πιο διαφανής στους πολίτες, αλλά και η κυβέρνηση και όλη η πολιτεία συνολικά και η διοίκηση να κάνει πιο κατανοητές τις πολιτικές της και να εξασφαλίζει την ενότητα και το ενιαίο των διοικητικών διαδικασιών. Πολλές φορές σήμερα αυτό αμφισβητείται. Αλλιώς αντιμετωπίζεται κάποιος στην εφορία του Νομού Ημαθίας για παράδειγμα και αλλιώς αντιμετωπίζεται σε μια άλλη εφορία και τα έχουμε δει όλα αυτά. Επίσης στηρίζει το αίτημα που μέχρι σήμερα είχαν οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο κόστος δηλαδή και περισσότερη αποτελεσματικότητα και για όλα αυτά τίθεται αυτό το θεσμικό πλαίσιο που απαντάει. Και ασφαλώς θα υπάρξουν εξειδικεύσεις και περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Κάτι πολύ σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί και η συνέχεια των δημοσίων υπηρεσιών όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σήμερα που η αλληλεξάρτηση και η συνεργασία είναι πολύ μεγαλύτερη από ποτέ. Μια Ευρωπαϊκή ΄Ενωση που έχει ήδη προχωρήσει σ΄αυτά τα ζητήματα και βλέπει κάπου μακριά μία Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει έναν ψηφιακό αναλφαβητισμό.

Πρόσβαση για όλους –και ακούστηκε από όλους αυτό- και είναι αυτό που τίθεται και στο άρθρο 5 Α του Συντάγματος. Από την επέκταση και την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα ωφεληθούν -γι΄αυτό είναι απαραίτητο- όχι μόνο τα μειονεκτούντα άτομα, αλλά και τα άτομα από απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας που δύσκολα έρχονται στην Αθήνα ή δύσκολα πηγαίνουν σε κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και της ίδια της πόλης τους. Δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα.

Επιπλέον, για αοριστία που κατηγορηθήκαμε και για ευχολόγια. Το νομοσχέδιο τοποθετείται σε πολύ εξεζητημένα ζητήματα και μάλιστα σε πολύ προωθημένα ακόμη και σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία έχουν να κάνουν και με την ηλεκτρονική θεώρηση εγγράφων και με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, αλλά και με την αυτοδίκαιη αναζήτηση εγγράφων από το δημόσιο.

Ζητήματα δηλαδή αιχμής, που μέχρι σήμερα μας δημιουργούσαν προβλήματα στις σχέσεις μας με το δημόσιο. Επίσης, να βλέπουμε και το πιο μακροπρόθεσμο. Την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Εκεί, δηλαδή, που η νέα γενιά εξειδικεύεται, εκεί όπου η νέα γενιά στρέφεται, ένα χώρο, το οποίο σήμερα εμείς τον ανοίγουμε επιπλέον.

Άκουσα χθες ιδιαίτερα, από κάποιους φορείς, ότι με αυτή την προσπάθειά μας ενισχύουμε το κύμα φυγής των νέων προς το εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε από τους δημόσιους υπαλλήλους κάποιας προηγούμενης εποχής, με πολύ καλύτερες συνθήκες, αν όχι με βεβαιότητα, με μεγάλη πιθανότητα διορισμού, να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, σήμερα, εμείς έχουμε πει πρώτοι, και το έχουμε πει με κάθε πολιτική ευθύνη, ότι είναι αυτό το δημόσιο το οποίο πρέπει να μειώσει προσωπικό, και ναι το είπαμε, ότι εμείς πρώτα απ” όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, και αυτό κάνουμε σήμερα, αλλά ανοίγουμε και νέους δρόμους και στην οικονομία, ανοίγουμε και νέους δρόμους στη διοίκηση, κάτι για το οποίο θα περίμενα να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από ανθρώπους οι οποίοι, που προηγούμενα χρόνια ή από προηγούμενες γενιές, είχαν εξασφαλίσει πολύ περισσότερα. Επίσης, και με το ενιαίο σύστημα πληρωμών. Πόσες διπλές πληρωμές έχουμε βρει είδη σήμερα, και έχουν αντιμετωπιστεί;

Κύριε υπουργέ, αξίζουν όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα, και ακόμα πιο ριζοσπαστικά. Με την κάρτα του πολίτη, η οποία πρέπει να έρθει και να μπορεί να εξασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση σε όλους τους τομείς. Και με την αναζήτηση εγγράφων από το δημόσιο, και επιτρέψτε μου, μια πρόταση η οποία περισσότερο έχει να κάνει με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αλλά, εφόσον ένας νέος καταθέτει τα χαρτιά του, π.χ. Proficiancy, με τη συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό, να μπορούμε εκεί να εξασφαλίζουμε την πιστοποίηση από το έγγραφου, ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να επικυρώνει, να ξανακαταθέτει και να αναζητούμε συνέχεια δικηγόρους, και όλα τα σχετικά τα οποία μέχρι σήμερα περνάει τη διαδικασία ένας νέος άνθρωπος, και πιστέψτε με, είναι ψυχοφθόρα. Αυτό, και με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορούμε να εξασφαλίσουμε, έτσι ώστε απλά να επικαλείται, και η διοίκηση να το αναζητά και να το βρίσκει.

Πιο γρήγορα, λοιπόν, και πιο ριζοσπαστικά, για να δώσουμε εμείς στον πολίτη την αλλαγή που έχουν ζητήσει να δούμε από τη δικιά μας κυβέρνηση. Την αλλαγή στους πολιτικούς, την οποία με πάρα πολλές πρωτοβουλίες που είχαμε και έρχονται- για το πόθεν έσχες, για τον νόμο περί Ευθύνης Υπουργών, για την δέσμευση περιουσιών- την εξασφαλίζουμε και την προωθούμε. Για μια πολιτεία, η οποία όμως εξασφαλίζει και περισσότεροι αξιοκρατία, και το είπαμε και με τους νόμους και τους διευθυντές και με τα stage, με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σήμερα, και με το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων που έπεται, και το ενιαίο μισθολόγιο που πρέπει όλα αυτά να τα «τρέξουμε».

Και κλείνω με μια πρόταση για προσθήκη και τροποποίηση την οποία θα κατατάσσεται στα πρακτικά. Μια παραδρομή που έχει γίνει με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και μιας στο νέο αυτό νομοσχέδιο έχει πολλές αλλαγές, προσθήκες κυρίως στο νόμο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ν. 3852, είναι για την πόλη μου, τη Νάουσα. Από μια μάλλον παραδρομή, δεν αναφέρθηκε ο τίτλος της πόλης, που είναι όπως και το Μεσολόγγι, όπως το βλέπετε εδώ μέσα, δήμος «Ηρωικής πόλης Νάουσας», όπως αντίστοιχα είναι δήμος «Ιερής πόλης Μεσολογγίου» για το Μεσολόγγι. Το έχουμε περάσει απλά ως Δήμος Νάουσας. Κάτι το οποίο, δηλαδή, έχει χαθεί σαν τίτλος και έχει προβλεφθεί με διάταγμα. Είναι δηλαδή δύο ίδιες περιπτώσεις, από το Μεσολόγγι είναι μέσα, η Νάουσα δεν είναι μέσα, και σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτή η συγκεκριμένη ιστορική αλήθεια, μιας και πρόσφατα είχαμε και τις εκδηλώσεις εορτασμού του ολοκαυτώματος, την Κυριακή του Θωμά. Θα το καταθέσω στα πρακτικά.

Ευχαριστώ. 


 

Προσθήκη – Τροποποίηση του Ν. 3852/2010. Χαρακτηρισμός Δήμου Νάουσας ως «Ηρωικής πόλεως», όπως κατατέθηκε στα πρακτικά της βουλής.

Η Νάουσα Ημαθίας είναι η μόνη πόλη που έφερε τον τίτλο «Ηρωική», με Βασιλικό Διάταγμα από το 1955. (ΒΔ.17/8./1955 ΦΕΚ 240/Α/3-9-1955). Ο χαρακτηρισμός της πόλης ως ηρωϊκής αποδόθηκε τιμητικά για την συνεισφορά της στον Αγώνα του 1821 για την Ανεξαρτησία από τον Τουρκικό ζυγό.

Στο νόμο του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α” / 7-6-2010), Κεφάλαιο Α, άρθρο 1, αριθμ. 16, εδ 3, συγκροτήθηκε ο νέος Δήμος Νάουσας, ο οποίος αποτελείται από τους πρώην δήμους Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. Εκ παραδρομής όμως δεν αναφέρεται σε αυτήν ο τίτλος «ηρωική», όπως ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του νόμου για τον «Καλλικράτη».

Για λόγους αποκατάστασης και σεβασμού της ιστορίας προτείνεται να τροπποιηθεί το συγκεκριμένο εδάφιο ως εξής: «Αντικαθίσταται η παρ. 16 εδαφ. γ” του άρθρου 1 του κεφ. Α του Ν. 3852/2010 ως εξής : «Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με έδρα τη Νάουσα, αποτελούμενος από τους δήμους α. Νάουσας β. Ανθεμίων και γ. Ειρηνουπόλης, οι οποίοι καταργούνται.

 

Άγγελος Τόλκας
Βουλευτής Ημαθίας