Προτάσεις Άγγελου Τόλκα για τη Νέα Γενιά

Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, μέσα σε συνθήκες κρίσης επιλέγουμε  να μιλήσουμε καθαρά και άμεσα με τη Νέα Γενιά. Να κάνουμε αυτές τις τομές που αφορούν πρώτα απ” όλα τους νέους και από τις οποίες θα έχουν πολλαπλά οφέλη.

Δεν θέλουμε τους νέους να τους παρασύρει η κρίση αλλά τους καλούμε σήμερα, αυτήν την κρίσιμη στιγμή να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, να μπουν μπροστά στην μεγάλη εθνική προσπάθεια που γίνεται και να αλλάξουμε τη χώρα μας. Με τη νέα γενιά υλοποιούμε την αλλαγή της χώρας, τη νέα Ελλάδα.

 

Οφείλουμε να απευθύνουμε κάλεσμα στους νέους Έλληνες και να καταλήξουμε σε ξεκάθαρες και σύγχρονες προτάσεις.

Καλούμε τη νέα γενιά σε έναν εκτεταμένο διάλογο ώστε να προχωρήσουμε σε ένα Εθνικό Σύμφωνο με τη Νέα Γενιά, να δεσμευτούμε για πολιτικές, να εξειδικεύσουμε οριζόντιες πολιτικές που αφορούν τους νέους σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας.

 

Α. Έναρξη διαλόγου με τη Νέα Γενιά

Β. Εθνικό Σύμφωνο με τη Νέα Γενιά

Γ. Οριζόντια διασύνδεση που διατρέχει το φάσμα των πολιτικών μας.

Δ. Προτάσεις για τη ΓΓΝΓ

 

Α. Διάλογος με τη Νέα Γενιά

Σε συγκεκριμένη ημερομηνία ξεκινά ο εθνικός διάλογος πάνω σε καθορισμένη θεματολογία (ενδεικτικά η θεματολογία προτείνεται παρακάτω). Για κάθε θεματική μπορεί να ορισθεί συντονιστής από τη ΓΓΝΓ ο οποίος αναλαμβάνει να συλλέξει και να κωδικοποιήσει όλες τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων και των οργανώσεων νεολαίας και συντάσσει το κείμενο – βάση διαλόγου σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Το κείμενο αυτό τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο και μέσω διαδικτύου ώστε ο κάθε νέος να μπορεί να εκφραστεί. Ιδιαίτερη προσπάθεια οφείλουμε να δώσουμε στην μέγιστη πληροφόρηση – κινητοποίηση της νέας γενιάς με πρόσωπα γνωστά και αποδεκτά στο χώρο της νέας γενιάς.

 

Β. Τα Σύγχρονα θέματα, οι Πυλώνες Δράσης μας

Η ενσωμάτωση των νέων στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης δεδομένου ότι οι νέοι αποτελούν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό και συνιστούν τη μελλοντική πηγή ερευνητικών ικανοτήτων, καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος.

Αλλά επίσης οι νέοι είναι αυτοί που δικαιούνται να διαμορφώνουν τις εξελίξεις, τις εξελίξεις  που θα κληθούν να διαχειριστούν αλλά και να προκαθορίσουν.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πολυμορφία και το διαρκώς διογκούμενο μέγεθος των θεμάτων νέας γενιάς, μέγεθος ποιοτικό και ποσοτικό.

Τα σύγχρονα προβλήματα της νέας γενιάς πρέπει όμως να τα κατατάξουμε συστηματικά σε μεγάλες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα αποτελέσουν τον θεματικό χώρο ενασχόλησής μας, το αντικείμενο μελέτης, δραστηριοποίησης και σύνταξης προτάσεων για τη λύση τους.

Καθιερώνουμε λοιπόν τους Πυλώνες Δράσεις του Εθνικού Συμφώνου με σκοπό να συνδυαστούν οι στόχοι, οι πολιτικές μας αρχές και οι διάφορες δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα προσανατολίσουμε τη δράση και την πολιτική μας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες επιμέρους προτεραιότητες και προτάσεις.

 

Οι κύριοι Πυλώνες Δράσης είναι οι εξής τέσσερις :

1. Απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση των νέων

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα της απασχόλησης. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες επιμέρους προτεραιότητες και προτάσεις:

 • Μείωση της ανεργίας των νέων η οποία σήμερα είναι σχεδόν διπλάσια από το γενικό ποσοστό στην Ευρώπη.
 • Φροντίδα και θεσμική θωράκιση των νέων που απασχολούνται κάτω από συνθήκες των νέων μορφών εργασίας και κατάχρησης του διευθυντικού δικαιώματος (πχ. εργαζόμενοι σε super markets, bars, café, πολυεθνικές εταιρίες εμπορίου ή υπηρεσιών)
 • Διαμόρφωση νέων τρόπων πρόσβασης στην αγορά εργασίας (πχ διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας και το αντίστροφο, περιφερειακά προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος κλπ).
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων δράσης για την παροχή βοήθειας, καθοδήγησης και κατάρτισης κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας αλλά και κατά το στάδιο ανεργίας.
 • Λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, την ανεργία και την αμοιβή.
 • Εφαρμογή ειδικών μέτρων για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες (μειονεκτούσες ομάδες νέων, όπως νέοι με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, άνεργοι νέοι μέχρι 35 ετών κτλ).
 • Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες της αγοράς.
 • Βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας
 • Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας περισσότερο φιλικών προς τους νέους και την οικογένεια, όπως τηλε-εργασία, μειωμένο ωράριο, γονική άδεια, άδεια μητρότητας, κτλ.
 • Εξορθολογισμός της λειτουργίας και ενίσχυση των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας με περιφερειακή συγκρότηση και υποβοήθηση τόσο των Νέων Επαγγελματιών όσο και των Νέων Αγροτών με στόχο να βοηθηθούν οι νέοι πληθυσμοί να παραμείνουν στην επαρχία και να αναπτύξουν την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή εκεί.

2. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Κινητικότητα

Η παιδεία μας, η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει τη νέα πραγματικότητα. Με σεβασμό στην πολιτισμική μας κληρονομιά και ιδιαιτερότητα, οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις αρχές και τους στόχους της ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο που αφήνει τον οποιοδήποτε νέο μακριά από τη συμμετοχή του στη γνώση.

Είναι αλήθεια πως το πρόσταγμα για δημόσια δωρεάν παιδεία έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται λόγω των νέων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Το πρόσταγμα της δημόσιας δωρεάν παιδείας υπηρέτησε – και πολύ ορθά συνέβη – τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζονταν σε συγκεκριμένους ιστορικοκοινωνικούς λόγους.

Ασφαλώς και ως σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα οφείλουμε διαχρονικά να εξασφαλίζουμε το δικαίωμα κάθε πολίτη, κάθε νέου να συμμετέχει στην παιδεία, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις, να συμμετέχει στην ζωή.

Ασφαλώς και οφείλουμε συνέχεια ως Πολιτεία να διαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την απρόσκοπτη πρόσβαση των νέων σε αυτά τα αγαθά είτε μέσα από υλικοτεχνική υποδομή είτε μέσα από θεσμικές προβλέψεις.

Το σύγχρονο πρόσταγμα όμως είναι πολύ πιο απαιτητικό από το προηγούμενό του. Κρίσιμο ρόλο τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο κοινωνίας έχει σήμερα η πληροφορία και η πρόσβαση σε αυτήν. Το μεγάλο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως νέα γενιά είναι η δυσκολία πρόσβασης στην πληροφορία και η διαχείρισή της.

Διαμορφώνεται έτσι το σύγχρονο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την αναδιανομή της γνώσης μέσα από την οποία πλέον διέρχεται η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη και των δύο παραπάνω προσταγμάτων.

Η Χώρα μας χρειάζεται να επεκτείνει και να βελτιώσει τις επενδύσεις  της στο ανθρώπινο δυναμικό προσαρμόζοντας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Να θέσει τις βάσεις για να καταστεί η παιδεία  προμετωπίδα ανάπτυξης της Χώρας, μέσα από το σεβασμό του ανθρώπου, του πολίτη, με ανοιχτές διαδικασίες που αποκλειστικό σκοπό θα έχουν το συμφέρον των νέων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται:

 • Μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
 • Άρση των εμποδίων και διεύρυνση της πρόσβασης στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας.
 • Δημιουργία και εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού – από τους κοινωνικούς εταίρους –  πλαισίου για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και ειδικοτήτων.
 • Αναγνώριση της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και επιπλέον αναγνώριση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και του εθελοντισμού.
 • Αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στις θετικές επιστήμες, τις επιστήμες πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς και μείωση της δυσαναλογίας μεταξύ των φύλων στις επιστήμες αυτές.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων των νέων στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική, απαραίτητη προϋπόθεση για τους νέους που συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώσης σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της κινητικότητας.
 • Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
 • Βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες και κάθε άλλη πηγή γνώσης και πληροφορίας.
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους νέους δωρεάν ή με επιδότηση από την πολιτεία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ με τις βέλτιστες δυνατές ταχύτητες.
 • Άρση των εμποδίων και κυρίως ενθάρρυνση της κινητικότητας των νέων ώστε να μετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό – τομείς στους οποίους υστερούμε ως Ελλάδα.

3. Σύγχρονη και αποτελεσματική κοινωνική / πολιτική παρέμβαση

 • Ρόλος των νέων στον Καλλικράτη, τις νέες διοικητικές και αυτοδιοικητικές δομές της χώρας.
 • Ενημερωτικές καμπάνιες και προγράμματα της ΓΓΝΓ για συμμετοχή των νέων στην πολιτική.
 • Τοπικά Συμβούλια Νέων. Ενίσχυση του ρόλου τους μετά από διευρυμένο διάλογο και καθορισμό του ρόλου και λειτουργίας τους.
 • Διαρκής μάχη με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
 • Να αναδείξουμε ότι καταφέραμε αυτό που ήταν και στο πρόγραμμά μας: Κάθε παιδί που γεννιέται στην πατρίδα μας είναι Έλληνας πολίτης

 

4. Περιβάλλον – ρόλος της Νέας Γενιά στην νέα ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη.

 •  Προγράμματα συμμετοχής νέων με βιωματικές δράσεις γύρω από την ενημέρωση και προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.
 • Ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, που δεν έχουν έντονη τουριστική δραστηριότητα ως εναλλακτικούς προορισμούς νέων.
 • Διασύνδεση των ΑΕΙ και ΤΕΙ των μεγάλων πόλεων με τις περιφέρειές τους ώστε να έχουν παραστάσεις γύρω από τιθς δυνατότητες και μορφές πράσινης ανάπτυξης
 •  Ενίσχυση του ρόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων με τους νέους και με την ελληνική επαρχία.

 

 

Γ. Οριζόντια διάσταση των πολιτικών για τη Νέα Γενιά

Βασικό ρόλο για την ενίσχυση και συνοχή των πολιτικών μας για τη Νέα Γενιά καλείται να διαδραματίσει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την οριζόντια παρέμβασή της σε κάθε Υπουργείο και κάθε πολιτική δράση.

Αυτό μπορεί να γίνεται με την σύνταξη έκθεσης αναφοράς ως προς τα αποτελέσματα των αποφάσεων στους νέους, με την απόφαση ειδικών κινήτρων προς τους νέους (πχ ενίσχυση για την έναρξη επιχείρησης των νέων), με την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων για τις ανάγκες και συμφέροντα των νέων κοκ.

 

ΓΓΝΓ

Είναι φανερό πως τα προηγούμενα χρόνια η ΓΓΝΓ έγινε χώρος ανάδειξης “ανερχόμενων στελεχών” και ενίσχυσης κολλητών. Η Νέα Γενιά περιμένει από την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Γι” αυτό λοιπόν οφείλουμε να λάβουμε μέτρα για την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα των προγραμμάτων που χειρίζεται και προκηρύσσει η ΓΓΝΓ, τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων (πχ θεματικά, ποσοτικά, διαρκείας, παραγωγής θέσεων εργασίας κλπ), των αποφάσεων χρηματοδοτήσεων και των κονδυλίων προς τις ΜΚΟ.

Ακόμη θα μπορούσαν να προβλεφθούν προγράμματα για μαθητές ώστε να ενημερώνονται για τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά το σχολείο.

Απαραίτητος κρίνεται ο εκσυγχρονισμός του site της ΓΓΝΓ ώστε να είναι πιο εύχρηστο και προσιτό καθώς μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν απαγορευτικό για ένα νέο να περιηγηθεί.

Δημιουργία αποκεντρωμένων δομών και γραφείων της ΓΓΝΓ σε επίπεδο περιφέρειας.

Θεματική κατεύθυνση ανά έτος ή διετία (yearplans) ή ανά πρόγραμμα (projects) της δράσης της ΓΓΝΓ και των θεμάτων που επιλέγει να ενισχύσει ώστε και να παράγεται χρηστική γνώση, να υπάρχει προσανατολισμός δράσεων και πληρέστερη ενημέρωση γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα.