Ο Άγγελος Τόλκας για τον ρόλο τον Νέων στην Βιώσιμη και Αειφόρο ανάπτυξη

Άρθρο του Άγγελου Τόλκα στο περιοδικό «Youth’s Eye on Sustainability». Το περιοδικό αυτό είναι το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού project «Sustaining our Fututre» της AEGEE (Κίνηση Νέων για την Ευρώπη).

ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το project αλλά και για να κατεβάσετε ολόκληρο το περιοδικό.

Ο Άγγελος Τόλκας για τον ρόλο τον Νέων στην Βιώσιμη και Αειφόρο ανάπτυξη