Ομιλία Α. Τόλκα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ολομέλεια της Βουλής 18-05-11

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το κράτος μας και η ελληνική κοινωνία.

Ένα νομοσχέδιο, που μαζί μ’ άλλα και σε μια σειρά νομοσχεδίων-απαντήσεων σε σημερινές προκλήσεις και προβλήματα, έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα της χώρας μας, τα οποία τα εντοπίζουμε ως τα βασικά, ως τα θεμελιώδη ζητήματα που όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου συμφωνούμε, τουλάχιστον, σ’ αυτά τα δύο βασικά προβλήματα.

Το πρώτο έχει να κάνει με την οικονομία και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Γι’ αυτό γίνονται όλες αυτές οι μεγάλες προσπάθειες, οι τιτάνιες μάχες που δίνονται σήμερα από την Κυβέρνησή μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το δεύτερο θεμελιακό πρόβλημα του κράτους μας, όμως, έχει να κάνει με το κράτος. Και ακριβώς αυτό σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται να αντιμετωπίσει σε πάρα πολλές πτυχές του. Προηγήθηκαν και άλλα, προηγήθηκαν και πολλά ακόμη νομοσχέδια, όπως για παράδειγμα ο «Καλλικράτης», που είχαμε πάρα πολλούς δήμους και που έχει φέρει συνένωση σε επίπεδο δήμων με την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένα νομοσχέδιο, που με τον καιρό βλέπουμε όλο και περισσότερο τα θετικά του αποτελέσματα και με μεγάλη δουλειά και εκεί, που γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό που, πραγματικά, προσπαθούμε και θέλουμε να επιτύχουμε με την αιρετή τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, την απομάκρυνση οποιαδήποτε διαφθοράς, τον έλεγχο της εξουσίας και την άμεση πρόσβαση του πολίτη σ’ αυτήν.

Με το σημερινό νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα που ζούσαμε και ζούμε μέχρι σήμερα: Ο χρόνος σε ουρές εξυπηρέτησης στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σφάλματα αλλά και ο χρόνος που χάνεται σ’ αυτές, η γραφειοκρατία που μέχρι σήμερα εμποδίζει πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις με μεγάλο κόστος όχι μόνο σε χρόνο, αλλά και σε χρήματα, η διαφθορά σε σημείο που να συζητάμε πολύ ότι είναι άμεση ανάγκη να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα στη δημόσια διοίκηση μ’ όλες αυτές τις τεχνολογίες που υπάρχουν και που σήμερα δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα και όλα τα άλλα που καθημερινά ο Έλληνας πολίτης ζει στη συναλλαγή του με το δημόσιο.

Κατηγορηθήκαμε από τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο πρόχειρο, αόριστο, το χαρακτήρισε μάλιστα και ευχολόγιο. Δεν λέει, όμως, η Νέα Δημοκρατία ότι δεν εξυπηρέτησε βασικές αρχές της στρατηγικής «i 2010», η οποία -προσοχή- δεν ξεκίνησε το 2010, κατέληγε το 2010, ξεκίνησε το 2005. Δεν μας έχουν, λοιπόν, πει γι’ αυτά και τι προτεραιότητες έδωσε στη δικιά της διακυβέρνηση. Όπως, επίσης, δεν μας έχουν πει αν επιτεύχθηκαν και στόχοι από αυτές τις στρατηγικές.

Σήμερα, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμα σειρά νομοσχεδίων, που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες και την πληροφορική στο δημόσιο τομέα. Είναι η Ηλεκτρονική Διαβούλευση, που για πρώτη φορά ξεκίνησε, η Διαύγεια, που και αυτή κατοχυρώθηκε, είναι το Open Gov, με όποια προβλήματα έχει μέχρι σήμερα, αλλά είναι μια κατάκτηση, είναι οι Ηλεκτρονικές Πύλες των Υπουργείων και των υπηρεσιών, είναι το Ανοικτό Λογισμικό, που σε ανησυχίες πολλών συναδέλφων έχει, ήδη, αρχίσει και χρησιμοποιείται από Υπουργεία της δικιάς μας Κυβέρνησης.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δημιουργείται μια νομική πλατφόρμα για να μπορέσουμε να πραγματώσουμε τόσο τις αρχές της στρατηγικής του «i 2010», όσο και το άρθρο 5α του Συντάγματος για δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας και την υποχρέωση του κράτους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης.

Δημιουργούνται, δηλαδή, σήμερα όλες αυτές οι θεσμικές προϋποθέσεις για την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών με το δημόσιο, αλλά και των επιχειρήσεων με το δημόσιο με τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Και πραγματικά αυτό που σήμερα γίνεται είναι ότι κατακτώνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις και όλες οι λειτουργίες και οι αρχές που θέλουμε για το δικό μας δημόσιο τομέα, ώστε να μπορεί μετά από περαιτέρω τεχνική επεξεργασία με, επιπλέον, υπουργικές αποφάσεις, με, επιπλέον, επεξεργασία σε κάθε Υπουργείο, όπως προβλέπεται και σ’ αυτό το νομοσχέδιο, η διασύνδεση αυτή που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη για να μπορεί καλύτερα να απευθύνεται στο δημόσιο και να κερδίζει όλα αυτά που ο ίδιος επιθυμεί.

Σε τι άλλο συμβάλει, όμως, το σημερινό μας νομοσχέδιο; Συμβάλει στο να καταστεί ο δημόσιος τομέας πιο ανοικτός και διαφανής, καθώς και η Κυβέρνηση και όλες οι υπηρεσίες μας να είναι πιο κατανοητές και υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες. Συμβάλει στο να εξασφαλίζεται η ενότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών  προβλημάτων, αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών, γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε δει μια πολυδιάσπαση των υπηρεσιών, είτε από υπηρεσία σε υπηρεσία, είτε από τόπο σε τόπο.

Εξυπηρετεί το νομοσχέδιο στο να καλυφθούν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα έξοδα και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Μείωση, δηλαδή, και του χρόνου και του κόστους.

Εξυπηρετεί επίσης το σημερινό μας νομοσχέδιο στο να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή συνέχεια των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της κινητικότητας στην Ευρώπη, αλλά και για την εξυπηρέτηση σήμερα των ευρωπαίων πολιτών που περισσότερο από ποτέ βρίσκονται σε μια διαρκή σύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Ακόμα, όμως, ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει μ’ αυτό το νομοσχέδιο, που πολύ περισσότερο από ποτέ το χρειάζεται η χώρα μας, είναι η ανάπτυξη της οικονομίας στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Και έχει αποδειχθεί ιστορικά, αλλά και στην πράξη ότι οι προηγμένες στην τεχνολογία χώρες καταλαμβάνουν, επίσης, πρώτες θέσεις σε ανταγωνιστικότητα και οικονομικές επιδόσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και κάποια θέματα, τα οποία οφείλουμε, όμως, να προσέξουμε, έτσι ώστε το νομοσχέδιο σε πλήρη έκταση να μπορέσει να εφαρμοστεί και να πετύχουμε τους στόχους του.

Χρειάζεται, δηλαδή, να εξασφαλίσουμε τη σύμπραξη των ίδιων των υπαλλήλων και στελεχών του δημοσίου, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν το νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε να έχουμε, πραγματικά, την εφαρμογή του.

Χρειάζεται να διασφαλίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο την προστασία των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μέσα από όλες τις διαδικασίες αυτές.

Χρειάζεται, ακόμη, προσοχή να τηρηθεί αυστηρά η υποχρέωση απάντησης της διοίκησης στο αίτημα του πολίτη μέσα στα χρονοδιαγράμματα που επιβάλει ο νόμος και γι’ αυτό συνεχόμενο έλεγχο και επιτήρηση της διαδικασίας όλων αυτών των διαδικασιών που σήμερα προβλέπουμε ως πλέγμα και αύριο θα εξειδικευτούν.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να επαναφέρω την πρότασή μου για το ΑΣΕΠ. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, για κάθε επόμενη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να μην χρειάζεται να τα καταθέτουν ξανά, αλλά απλά να τα επικαλούνται, εφόσον βέβαια έχουν κατατεθεί στο ΑΣΕΠ και αυτά βρίσκονται ήδη στα αρχεία, στα δεδομένα του ΑΣΕΠ.

Ακόμη, όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς, επειδή υπάρχει μεγάλη ένταση και πίεση αυτήν τη στιγμή προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά προς τους πολίτες, αυτό που πρέπει να εξαντλήσουμε είναι τα περιθώρια όχι όσον αφορά την απασχόληση, αλλά, κυρίως, όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να προσφέρουν καλύτερο έργο, αλλά και στα παιδιά, στα βρέφη, στα νήπια, που είναι μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, να τους συμπεριφερόμαστε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε αυτήν την ποιότητα που μέχρι σήμερα εξασφαλίζεται.

Τέλος, κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσω προσωπικά όλη την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί άμεσα ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου για μια ιστορική αλλαγή, που έπρεπε να γίνει, για την αναγνώριση του Δήμου Νάουσας, -κάτι που είχαμε παραλείψει στον «Καλλικράτη»- ως Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο και με την τροπολογία σας σήμερα και μετά από συνεννόηση μας στην Επιτροπή, το φέρνετε και αποκαθιστά το σεβασμό στον αγώνα και τις θυσίες της πόλης μας.

Κύριε Υπουργέ, το σημερινό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάζει ψηλά τον πήχη της διαφάνειας, βάζει ψηλά τον πήχη της ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων λειτουργών, πρώτα απ’ όλα, όμως, κρατάει ψηλά τον πήχη των πολιτικών όλων αυτών που έχετε αποφασίσει και αυτών που αποφασίζουμε σαν Κυβέρνηση για τη διαφάνεια στο δημόσιο.

Σας ευχαριστώ.