Βράβευση στην κατηγορία Public Management 2014 του Διεθνούς Συνεδρίου Disrupt StartUp

Οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δραστηριοτήτων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

Τον Μάρτιο του 2013 ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβα τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση τριών πρώην ανεξάρτητων Οργανισμών. Δύο ανώνυμων εταιριών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, καθώς και ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.

Αποτελούσε ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς ήταν από τις πρώτες συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών που αποφασίστηκαν από την ελληνική Πολιτεία. Έπρεπε να ξεπεραστούν πολλαπλές θεσμικές δυσκολίες, κενά του νόμου και ελλείψεις της δημόσιας διοίκησης η οποία μόλις είχε εισέλθει στην εποχή των συγχωνεύσεων τέτοιου τύπου. Επιπλέον οι τρεις πρώην Οργανισμοί είχαν σημαντική διεθνή παρουσία και αλληλεξάρτηση. Μάλιστα διεθνείς υποχρεώσεις δυσκόλεψαν πολλές φορές όλη την προσπάθειά μας καθώς σε κάθε βήμα έπρεπε από τη μια να προχωρήσουμε τη συγχώνευση και από την άλλη να μην διαταράξουμε υποχρεώσεις ανεξαρτησίας και αυτονομίας που κάθε πρώην οργανισμός έπρεπε να τηρεί. Και βέβαια πάντα η οικονομική δυσπραγία τόσο του ίδιου του οργανισμού όσο και της ελληνικής αγοράς δεν διευκόλυνε το έργο μας ούτε μας βοηθούσε στην ταχύτητα που θέλαμε.

Ακόμη βρήκαμε απέναντί μας ως προβλήματα τη γραφειοκρατία και τη μη άμεση ανταπόκριση από κάποιες υπηρεσίες υπουργείων. Στους τρεις οργανισμούς ήταν ελλιπής η προσαρμογή στο ενιαίο μισθολόγιο και σε άλλες υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις, υπήρχαν μεγάλα ελλείμματα συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, απαξιωμένες υπηρεσίες – κυρίως της τυποποίησης λόγω της αλλαγής του χαρακτήρα του ΕΛΟΤ το 2012 με την απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης που δημιουργούσε σημαντικά έσοδα-, δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης που δεν επέτρεπε ομαλή μετάβαση στον ενοποιημένο οργανισμό.

Μια σειρά από παρεμβάσεις της πολιτείας στέρησαν έσοδα του οργανισμού σε επίπεδα άνω του 1,5 εκατομμυρίων Ευρώ και προήλθαν τόσο από την απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης όσο και από την κατάργηση του ελέγχου διαπίστευσης στα ΚΤΕΟ.

Ωστόσο το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΥΠ και του Οικονομικού Κανονισμού Διαχείρισης και Προμηθειών, την κοινή λειτουργία και διοίκηση των Οργανισμών, την ενίσχυση των συμπράξεων των υπηρεσιών υποδομών ποιότητας, την λειτουργία κοινών οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω έπρεπε να προχωρήσουμε σε εξυγίανση των ασφυκτικών οικονομικών στοιχείων του ενιαίου πλέον οργανισμού. Ενδεικτικά, μέσα στα δύο χρόνια της θητείας μου – όπως αναλύεται παρακάτω – σταθεροποιήσαμε έσοδα και έξοδα, ο οργανισμός πέρασε σε κερδοφορία και μπόρεσε να καλύψει και αποπληρώσει μέσα σε 2 μόλις χρόνια το 50% περίπου των ελλειμμάτων που είχαν δημιουργηθεί τα πολλά προηγούμενα χρόνια.

Στρατηγική επιλογή αποτέλεσε η δημιουργία νέων αγορών για την πώληση υπηρεσιών του ΕΣΥΠ τόσο στην Ελλάδα όσο κυρίων και στο εξωτερικό. Μια προσπάθεια δηλαδή να εξάγουμε τις υπηρεσίες μας και να φέρουμε κέρδη στον Οργανισμό τόσο από την πώληση υπηρεσιών όσο και από την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα αλλά και μέσα από τη συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού σε διεθνείς δραστηριότητες. Και το καταφέραμε.

Επίσης ανοίξαμε νέους δρόμους και προοπτικές για τον Οργανισμό παράλληλα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα και άνοιγμά της στις σύγχρονες εξελίξεις.

Προωθήθηκε τεχνικό πλαίσιο για την ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους να ασκήσουν ένα επάγγελμα με βάση όχι μόνο τα πτυχία, αλλά παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τις αγοράς, την επαγγελματική πείρα, την άτυπη εκπαίδευσή τους και άλλες δεξιότητες.

Υποστηρίχθηκαν νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.

Δημιουργήθηκαν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων με αυτές της ΕΕ μέσα από πρότυπα, τεχνικά κείμενα και την εξειδικευμένη πληροφόρηση. Πολλά από τα παραπάνω περιγράφονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Όμως και τα επόμενα βήματα που μελετήσαμε και προετοιμάσαμε κατά τη θητεία μας είναι εξίσου κρίσιμα, αρκεί βέβαια να διεκδικηθούν και εφαρμοστούν από τις επόμενες διοικήσεις:

Η υιοθέτηση στην Ελλάδα της πιστοποίησης των προσόντων των φυσικών προσώπων. Η προετοιμασία σχημάτων ποιότητας και η δημιουργία εθνικών προτύπων για τομείς όπου η ελληνική οικονομία είναι ανταγωνιστική. Η υποστήριξη και δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς που η χώρα έχει ανάγκη. Η πρόταση για προετοιμασία νέου μετρολογικού νόμου για τη δημιουργία πλαισίου προστασίας του καταναλωτή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Σημαντική στιγμή τόσο για εμένα προσωπικά όσο και για το νέο Οργανισμό ήταν η βράβευσή μας στο Διεθνές Συνέδριο Start Up επιχειρήσεων στην κατηγορία Διοίκησης Δημόσιων Οργανισμών.

Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του ΔΣ, όλα τα στελέχη του ΕΣΥΠ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που επέδειξαν υψηλό αίσθημα ευθύνης και με τις γνώσεις και την εμπειρία τους συνέβαλλαν αποφασιστικά στη θετική έκβαση των προσπαθειών μας.

Παρακάτω προσπαθώ να περιγράψω πιο αναλυτικά στο πρώτο τμήμα τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού και στο δεύτερο τις πιο σημαντικές αποφάσεις, δράσεις και επιτεύγματα της διάρκειας των 20 μηνών που είχα την ευθύνη του Οργανισμού.

Το παρόν αποτελεί τον προσωπικό απολογισμό μου τον οποίον και θέτω σε δημοσιότητα για κρίση και κριτική. Το θεωρώ ως ελάχιστη υποχρέωση όλων όσων ασκούν διοίκηση για την ελληνική πολιτεία, κυρίως σε περιόδους σαν αυτήν που περνάει η χώρα μας που απαιτείται αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, σωστή οικονομική διαχείριση, ποιοτικές υπηρεσίες και νέα πνοή στη διοίκηση.

 

Α ΜΕΡΟΣ.

 

         Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων ΕΣΥΠ 2012-2014

Χρήση 2012 2013 2014
ΕΣΟΔΑ 8.178.787 6.356.488 5.566.925
ΕΞΟΔΑ 8.154.997 5.284.050 5.250.597
Πλεόνασμα / έλλειμμα 23.789 1.072.437 316.328,
Υπόλοιπο εις νέο (έλλειμα) (3.080.575) (2.008.137) (1.691.809)
Ύψος κρατικής επιχορήγησης 2.368.449 1.676.212 1.310.803

* Το 2012 είναι το έτος πριν την συγχώνευση των τριών οργανισμών (ΕΛΟΤ ΑΕ, ΕΣΥΔ ΑΕ, ΕΙΜ ΝΠΙΔ). Για τις ανάγκες παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων οι αριθμοί εδώ προκύπτουν από την πρόσθεση εγγραφών και λογαριασμών των τριών αυτόνομων οργανισμών.

** Το έτος 2013 είναι το πρώτο έτος λειτουργίας του ΕΣΥΠ ως ενοποιημένου οργανισμού. Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Ως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ ανέλαβα τη δημιουργία, τη συγχώνευση και διοίκηση του Οργανισμού τον Μάρτιο του 2013 έως και τον Δεκέμβριο του 2014.

***Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κρατική επιχορήγηση, αθροιστικά για τους τρεις οργανισμούς πριν την ενοποίησή τους ήταν 3.654.783 € για το έτος 2009 και 3.214.175 € για το έτος 2010, 2.609.100 €, 2.609.100 € για το έτος 2011.

**** Οι ισολογισμοί των τριών πρώην Οργανισμών, του ενοποιημένου οργανισμού, καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.esyp.eu .

 

Παρατηρήσεις επί των Οικονομικών στοιχείων

Από το 2012 στο 2013 ο Οργανισμός παρουσιάζει μια μεγάλη απώλεια εσόδων οι οποίες προέρχονται από θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτείας και εξηγούνται ως εξής : i) Την απόσχιση του κλάδου πιστοποιήσεων του Οργανισμού που επέφερε τα σημαντικότερα έσοδα για τον οργανισμό (περίπου 800.000 €), ii) την κατάργηση της διαδικασίας διαπίστευσης των ΚΤΕΟ και την αντικατάστασή της από πιστοποιήσεις από ιδιωτικούς φορείς η οποία μείωσε τα έσοδα κατά περίπου 300.000€ και τέλος iii) την μείωση (κατά 700.000 € περίπου) της κρατικής επιχορήγησης. Αυτές οι αρνητικές εξελίξεις για τα έσοδα συνέχισαν να απορροφούνται μέχρι τουλάχιστον το 2014.

Στην οικονομική χρήση του 2013 εντυπωσιακή ήταν η μείωση των δαπανών του Οργανισμού από 8.154.997 Ευρώ το 2012 σε 5.284.050 Ευρώ το 2013. Προήλθε από τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 50%, τη μείωση των διευθυντικών θέσεων στον ενοποιημένο οργανισμό και των αντίστοιχων επιδομάτων θέσεων ευθύνης, τον περιορισμό αλληλεπικαλυπτόμενων συμβάσεων.

Για την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού καταγγέλθηκαν μια σειρά συμβάσεων που ίσχυαν χωριστά σε καθέναν από τους 3 Οργανισμούς ή άλλες ενοποιήθηκαν ώστε να εξυπηρετούν και τις τρεις λειτουργικές μονάδες. Αυτό έγινε μετά από σχετική αξιολόγηση. Για παράδειγμα μειώθηκαν συνδέσεις κινητών τηλεφώνων, υπάλληλοι του ενιαίου πλέον οργανισμού ανέλαβαν εργασίες (λογιστικές, ασφαλιστικές, μισθοδοτικές, πληροφορικής) που μέχρι εκείνο το σημείο εκτελούνταν από εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης καταρτίσθηκαν ενιαίες οικονομικότερες συμβάσεις στους τομείς καθαριότητας, κλιματισμού, συντηρήσεων ανελκυστήρων, ταχυμεταφορών. Ακόμη, καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις χρονομίσθωσης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν οι έως τότε διοικήσεις.

Πληρώθηκαν όλες οι οφειλές του Οργανισμού για Συνδρομές στους αντίστοιχους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για προηγούμενα έτη.

Καταρτίστηκε νέα τιμολογιακή πολιτική όλων των νέων αλλά και προηγούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών

Τα αποτελέσματα χρήσεων δεν εμφάνισαν απόκλιση από την κατατεθειμένη στοχοποίηση και το ΕΣΥΠ ήταν μέσα στο 40 % των φορέων Κυβέρνησης που βρίσκονταν εντός στόχων.

Σημαντική εξοικονόμηση επιτυγχάνεται επίσης με τη μείωση των διοικήσεων. Ενώ οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των τριών οργανισμών είχαν μηνιαίο μεικτό κόστος μισθοδοσίας 17.000 € περίπου, το κόστος αυτό στο νέο οργανισμό ανέρχεται στο ποσό των 3000€ μηνιαίως. Σημαντική μείωση επήλθε και συνολικά στα έξοδα λειτουργίας της διοίκησης.

 

Β ΜΕΡΟΣ.

 

Κατά τη θητεία μου θέσαμε ως στόχους και πετύχαμε τα εξής :

– Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του ΕΣΥΠ, ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που προέρχεται από δύο Ανώνυμες Εταιρίες του Δημοσίου κι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εγχείρημα που πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Οι διαδικασίες και η προετοιμασία συγχώνευσης των τριών οργανισμών έγιναν με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ετοιμάστηκε και παραδόθηκε Κανονισμός Λειτουργίας, Οικονομικός Κανονισμός Διαχείρισης και Προμηθειών, Πειθαρχικός Κώδικας Υπαλλήλων. Μέσα από τους νέους Κανονισμούς κατοχυρώθηκαν υψηλές διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του ΕΣΥΠ. Ακόμη, με το νέο οργανόγραμμα οι θέσεις ευθύνης στον ενιαίο πλέον οργανισμό μειώθηκαν από 38 σε 16.

– Καθ’ όλη την προετοιμασία της συγχώνευσης η κανονική λειτουργία των τριών πρώην οργανισμών διασφάλισε τη μη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και απέτρεψε σημαντική επιβράδυνση των ιδίων εσόδων τους.

– Διεκδικήσαμε και διευρύναμε τη συμμετοχή στελεχών του οργανισμού ως εμπειρογνωμόνων σε διεθνείς επιτροπές και οργανισμούς

– Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημιουργίας εθνικών προτύπων και εκδόθηκαν:

α) το Εθνικό Πρότυπο για επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ) που αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

β) το Πρότυπο Ποιότητας σε Εμπορικά Καταστήματα

– Με αυτοχρηματοδότηση εγκαταστάθηκε νέο ηλεκτρολογικό/ μηχανολογικό υλικό, νέες υποδομές πληροφορικής ώστε να στηριχθούν οι διευρυνόμενες απαιτήσεις λειτουργίας των συστημάτων.

– Όλες οι αποφάσεις που προκαλούσαν κόστος στον Οργανισμό καθώς και όλα τα οικονομικά στοιχεία αποφασίσαμε να αναρτούνται στο σύστημα δημοσιότητας «Διαύγεια» αλλά και στο site του Οργανισμού ώστε να υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο.

– Το ΕΣΥΠ ήταν από τους πρώτους Φορείς που εντάχθηκε με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια στο σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

– Μετά από δύσκολες και επίπονες διαπραγματεύσεις, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες αποδοχής και εισδοχής του νέου οργανισμού σε όλους τους ξένους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει (CEN-CENELEC, ISO, EA, EURAMET) και απεφεύχθη κάθε απειλή απομόνωσης του Οργανισμού από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς που από την πρώτη στιγμή είχαν διατυπωθεί.

– Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πολυάριθμες εκπαιδεύσεις διαπίστευσης, μετρολογίας και τυποποίησης με συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών από όλες τις χώρες της Ευρώπης, τη Ρωσία και Αραβικές χώρες.

– Επέστρεψαν στον Οργανισμό υπάλληλοι που ήταν αποσπασμένοι σε κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων, ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό και η λειτουργία των τεχνικών επιτροπών.

– Καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας προϋπολογισμού 379.150 € με αντικείμενο έργου: τεχνικές επεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων με τα υπόγεια νερά και τη στεγανοποίηση του κτηρίου της Μετρολογίας στη Θεσσαλονίκη, την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για βασικά όργανα υψηλής ακρίβειας, για κτηριακές εργασίες στο κεντρικό κτίριο του Οργανισμού ώστε να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του προσωπικού της Αθήνας σε ένα κτίριο. Το παραπάνω έργο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 από τον τότε Υφυπουργό κο Κωνσταντινόπουλο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να λυθούν χρόνια προβλήματα του Οργανισμού αλλά και να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω τεχνικό δελτίο καταρτίστηκε από στελέχη του Οργανισμού χωρίς πληρωμές σε εξωτερικούς συμβούλους.

– Υπογράψαμε Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΠ και της Ελληνικής Πολιτείας και μεγάλων επιχειρήσεων (ΥΠΕΘΑ, ΔΕΗ, ΜΕΤΡΟ κα)

– Ξεκίνησε συνεργασία ΕΣΥΠ και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου ΕΣΥΠ (αποθήκευση και διαχείριση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου).

– Σε αυτούς τους 20 μήνες θητείας προσπαθήσαμε να αποτελέσουμε πρότυπο εξωστρέφειας – παρά τις σχετικές δυσκολίες για έναν δημόσιο οργανισμό – και μέσα σε ενάμιση χρόνο αναπτύξαμε συνεργασίες με χώρες της Ανατολής που πρόκειται να ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο του ΕΣΥΠ. Κίνα, Κορέα, Ρωσία, Ινδία αλλά και Αραβικές Χώρες εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Παράλληλα σε επίπεδο Βαλκανίων αποτέλεσε αναφορά για όλες τις υπόλοιπες χώρες για την υποστήριξη των δικών τους υποδομών ποιότητας ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες επιζητούν τη συνεργασία μας σε κάθε μεγάλο ευρωπαϊκό πρότζεκτ.

– Το ΕΣΥΠ είχε εξαιρετικά σημαντική ευρωπαϊκή και διεθνή παρουσία σε θέματα υποδομών ποιότητας. Ενδεικτικά:

α) Μετά από διεθνή διαγωνισμό, αναλάβαμε χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια project σε συνεργασία με τον Γερμανικό Φορέα Διαπίστευσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης για την εναρμόνιση των συστημάτων διαπίστευσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

β) Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg με τον Αλβανικό Φορέα Διαπίστευσης με τίτλο «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω της ενδυνάμωσης των συστημάτων διαπίστευσης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών», με συνεργάτες το ΤΕΙ Κοζάνης, τον Αλβανικό φορέα Διαπίστευσης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς.

γ) Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με το Υπουργείο Ελέγχου και ποιότητας της Κίνας.

δ) Θεμελιώσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, εθνικής σημασίας, με τον μεγαλύτερο κινεζικό φορέα πιστοποίησης, τον China Classification Society – CCS. Η προετοιμασία αυτής της συνεργασίας διήρκησε έναν χρόνο όταν για πρώτη φορά έγινε κοινή συνάντηση με τον Κινέζο Πρέσβη και την Ηγεσία του CCS για να φτάσουμε ο ελληνικός Οργανισμός να είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαπίστευσε τον CCS ώστε να πιστοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα που θα εξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες αποστολές των ελληνικών ομάδων αξιολόγησης στην Κίνα.

ε) Αναλάβαμε την διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης στην Αθήνα για τον Μάιο του 2015 ως απόδειξη της εκτίμησης και εμπιστοσύνης που χτίσαμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον οργανισμό αλλά και τον κεντρικό ρόλο που αυτός έχει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

στ) Εκπροσωπώντας το ΕΣΥΠ συμμετείχα ως ομιλητής σε Συνέδρια, Ημερίδες, Αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό (Ισραήλ, Νορβηγία, Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία, Πολωνία, Βέλγιο, Ρωσία, Γαλλία, Δανία, Τουρκία, Γερμανία).

– Για τα αποτελέσματα που καταφέραμε το ΕΣΥΠ βραβεύτηκε στο Διεθνές Συνέδριο Disrupt StartUp στην κατηγορία Public Managment Awards τον Νοέμβριο του 2014. Στο συνέδριο βραβεύτηκαν 4 φορείς του Δημοσίου, ανάμεσά τους και το ΕΣΥΠ, για τα επιτυχή οικονομικά του αποτελέσματα και την εξωστρέφεια που επέδειξε σε σχέση με τις δραστηριότητές του. (Το συνημμένο video δημιουργήθηκε από τη διοργάνωση του Συνεδρίου και προβλήθηκε στην σχετική εκδήλωση-βράβευση).

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Βράβευση στην κατηγορία Public Management 2014 του Διεθνούς Συνεδρίου Disrupt StartUp