Αναφορά σε υπουργείο μεταφορών για υγειονομικές επιτροπές ανανέωσης επαγγελματικών διπλωματών

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνιστώνται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (ΔΙΕ) για την εξέταση υποψηφίων οδηγών, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση των υποψηφίων οδηγών που παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου και την εξέταση οδηγών άνω του ηλικιακού ορίου, από το οποίο κι έπειτα εξετάζονται περιοδικώς για την ικανότητα προς οδήγηση και την ανανέωση του επαγγελματικού τους διπλώματος. Ο νόμος (ΦΕΚ1205/Β/26-8-2003) αναφέρει ότι αν είναι αδύνατη η σύγκλιση της ΔΙΕ ή αν υπάρχει αδυναμία παρουσίας γιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, τότε ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην πλησιέστερη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Επειδή στην Ημαθία δεν έχει συσταθεί ΔΙΕ από τον Σεπτέμβριο του 2010.

Επειδή η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της (πρώην) Νομαρχίας Ημαθίας αρνείται να παραπέμψει τους ενδιαφερόμενους σε όμορες περιφέρειες.

Επειδή για πολλούς από τους ενδιαφερόμενους η ανανέωση του διπλώματός τους είναι απαραίτητη για βιοποριστικούς λόγους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξεταστούν άμεσα όλοι οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί στο νομό Ημαθίάς.